Mittelmeerguide

Atlantis the Palm

 

to reach Atlantis  take Metro to Dubai Marina change to Tram and change to Monorail

Print Friendly, PDF & Email